דגל על פני שלג ניתך

והוא חצי קרוע

מוגף אולי מובס

ואין פה ואין מצפצף

זולת המיית הרוח