אלוהים

לאיזה ארצות נכר הגלית אותי

ארצות שבהן נרות השבת לא דולקים

ומאירים את נשמתי

וכל שנותר לי

הוא להתחמם באורן של מילים

רכות ומנחמות

ובזכרון יד חמה ואוהבת

על מצחי וליבי