הייתי בארץ לא זרועה

מלאה סלעים ודרדרים

הבטתי מעלה מעלה

עננים דקים דקים

מזמרים נוגה נוגה

דמעותיהם מטה.

 

טיפות מלוחות ממעל

לארץ לא נושבה

וים נוצר אט אט

ללא חיים

ללא גיל.

 

אך ציפור נודדת

תראה בעינה

הרים עטורי קודש

יער אורנים סבוך

בחלקה  השני

של הארץ