לילה אחד בקצה העולם פגשתי מלאך בדמות אדם ומאז לבי קורא אליו ומחשבותי אינן מניחות ועיני אחריו מחפשות ותוהות ואם אתה שם מלאך קטן שלי זכור נא אל תשכח כי עוד יבוא יום כי את חיי מילאת אור ולכל פצע מצאת מזור ואני בהחלטה חפוזה אמרתי שלום עוד יבוא יום