חטא חטאתי בכתיבת מילים הללו רצו בעטי כאלפי נתיבים ושבילים חטא חטאתי פשע כתיבה מתוק עוד מלל ושיר עמוק עלי דמע, פרח ושחוק מצייר במילים מצטייר כמנותק, כנזיר מתבונן במראה כפרח עדין ותלוש הקמל ללא קרקע תחתיו כאהבה שעליה נושרים בעונת סתיו. העונש לא אחר לבוא בדידות רבת שנים מיוסר, הזוי ודחוי בין ארבע הרוחות כהלך זר ללא כוחות. חטא חטאתי פשע כתיבה מתוק עוד מלל ושיר עמוק עלי דמע, פרח ושחוק. 4/3/04