בס"ד.

משנברא העולם 

 התגוששו בינותם : "האותיות

 להיות לו לאדם ,צורה ותוכן.

 עד כי לבסוף

 לארץ ושמים ניתנה

 האות - ה

 והאות - ו

 לנזר ניתנה

להיות משובצת בתווך

כתרו של הבורא .

 

 

 

 וכך נמזגו השתיים

 בשם : הוויה

 י  -  של אלוקים בראש

 בשיעבוד -ה-

 של בריאה

 ו- ו של האדם  בסוף

 ברדיה של ה- 

 בבחינת של

 לעובדה ולשומרה

 

 

 

וזהוא גם שנאמר 

 בצלמינו ובדמותינו

 צילה של ה -  י

 עלי אדמות

 כ  -  ו  גדולה וניכרת

 לככל- דמות מגושמת

 ותחסרהו מעט מאלוקים

 - ב - ד  של

 הפרשין בין ה -י

  ל-  ו

 

 

 

 מיני אז

 ו -  של האדם

 היא גם - ו - השוויון

  וכל ה-ווין שבתורה

 בטלים לעומתה

 ולא עוד אלא

  שני הלוחות השווין

 בצלמה ובדמותה

 והיא הולכת ומשווה

 בין : "ואהבת את ה..

 לבין "ואהבת לרעך

 ובין  וחי בהם

 לוחי אחיך עימך

וזה רק תחילה

 של סוף

  גדול

 

 

 ונמצא כי -וו- השויון

 כל התורה כולה

 ועל רגל - תו ,אחד

 וכי האדם - כל האדם

 אך לשוויון

  נולד

 

 

 משה  אהרון