שיר דת אנגלי שנכתב בשנת 1867. Day of Light, מאת ג'והן אלרטון. ביצעתי מספר שינויים זעירים בשיר בכדי שיתאים לקורא בן הדת היהודית ... ---------------------------------------- זהו יום של אור: תן שיהיה אור ליום יום אביב הזורח מן האפילה ומניס את קדרותה זהו יום מנוחה: נסוך כח בחולשתנו חולשת השכל, מועקת הלב הסר אתה ברעננות טל זהו יום של שלום: ברכת שלומך היא מצב רוחנו צווה ויפסקו הצרורות שגלי ריב ומדון ידומו זהו יום של תפילה: תן ושמיים וארץ יקרבו רומם לבנו לעבדך באמת ושלח אלינו אור חסדך זהו ראש לכל הימים: שלח קדימה רוחך במהרה חייה מתים ברחמים רבים ובולע המוות לנצח