אולי רוב המילים
לא תאמר לעולם
תשמור בנבכי הלב
עד יגדשו כסכר
עד דום
עד תום.

אולי את השמות
לא תזכיר לעולם,
תשמור בדפי הלב
עד אשר יעלו
כמשב קל
לחלל.

אחד מכפר
שניים מעיר,
ירדו עמך
אלי פי עבר
לקבר.

אולי רוב המילים
לא תאמר לעולם
אך את השמות תזכיר
למען ידעו דורות
את אבות אבותם
וגורלם שנחתם
לעילוי נשמתם.