(חיכיתי שתלכי
שאוכל לכתוב)

כי הצורך בנוכחות חסרה בשעת כתיבה
מביאה את המילה הבאה.

אתם מבינים, הנה הריחוק
מנוכר אך גמיש
נמצא אך אדיש
איש

אישה
(מרגישה?)