בס"ד.

ריבון ההעלם וההשתק

 ברא עולמו

 בחוקיות וביעד של

        "אלוהים"

 

 

 ואין אלוהים אלא

    אלו- הם

    כחו - הם 

בני  האדם

 

 ומני אז, משגיח בהוויה

 עולה ויורדת

  של הסתר

 משחק בלום

 של מחבואים

 מטריפים

 

 ויש אשר יציץ

  מן החרכים

 ישוב ויתגשם באין סוף

 של פרטים קטנים כגדולים

 ותמיד, תמיד סביב

 בבואתו שבדמות ובצלם

            האדם.

 

 

 

משה  אהרון