נרות שבת

אל מול גלבוע

רכסיו, מעייניו וחורשותיו

תו אל תו

בברכת  שבת יקרב

שמש תעל במרומיו

שקיעת אודם וזהב

 

מלכה גולשת מגלעד ההר

חוצה את הנהר

אל אור הנרות

מוסיפה מזיו השכינה

הניתז מגלגל עינה

 

אל מול גלבוע,

שמש תתכס במרומיו

הנה תיכנס השבת

תאיר פניה

 לאם ולבת

אות היא

לעולמי עד