ערפל
על הגלבוע,
ערפל גם בלבי
המאיים לטבוע - -
לטבוע בתוך אי הוודאות
הסוגר על ההר
אשר קולל בימי הקדם:
"אל טל ואל מטר".

אך כאשר אני בעמק
וצופה בהר שלי,
מתפזר לפתע
האקלים הסגרירי
ולבי נמלא חימה
על אותו מלך ישראל
אשר קילל ולמרותו
יש גשם,
אך אין כל צל.