כנף הציפור בודדת

סוככת עולמך

הרעוע כסוכה מטה לנפול

אך

יום ותמריא מעלה

מעבר מחוזות הדמיון

ותתפרס

בארבע כנפות.