אל מול הרים צוקים ובקעות עמד איש התורות החדשות: אהפוך הכל למישור אמר ולבו נמלא אור אסב הנוף כלא היה וקרא: תנו סיכוי לחוויה אלפי פועלים ופעילים מומחים ומדענים דגולים התגייסו למשימה הדגולה להפוך ההרים לשפלה בעמל כל העבודה ביצעו יישרו, סילפו וקעקעו עד כי היה עקוב למישור והנץ העתיד והדרור והנה אחר חמישים שעות נבטו פתע ההרים והבקעות חזרו לקדמותם בשנית ומרה הייתה האחרית כל פועלם היה לשוא כצמח שהשיר עליו, רעיון שהתמוטט מיד כל איש התחרט אלפי פועלים ופעילים מומחים ומדענים דגולים חתמו על זו המגילה: מעולם לא נוצרה פה שפלה לא ניסינו דבר ננסה עוד משהו -מחר