לאחוז יד ביד בין הרדופים ואורן לעת שקיעה בהר, לחוש במגע המים עת יזלו ממעיין. לחבק את זרועותיה לקול השחרור המזמר בראש הגבעה העולה, הצופה שאיפות הלב. הנה אך שאפת להגיע הלום, לדעת את שמה, לומר לה ליבך ומשם במחול קליל אל מקור האהבה הבלתי נדלה המפכה.