בס"ד.

 

 

 .לא

אני לא רגיל

 להנות מההפקר.

 כי ההפקר הוא אני

 ואין הפקר נהנה

   מהפקר.

 

  ואת היית לי

 כבעולה בעמיך,

 .נהנתנית של הפקר

 הוספת הפקר

 על הפקרי,

 עד כי נותרתי

  פגר של

   הפקר

 

משה אהרון