הדרך חזרה /שי דוידס בגילי, אני כבר לא קונה בננות ירוקות, השמיעה לי מהעבר השני, ואני צוחק. שערותייך מתערבבות לי בזקן. עם הזמן, הפכנו גוש שיער. ולאחר שקרס הבניין תפסתי ברגליי (ההליכון מחייך נבוך) לא יודעת לאן אבל תפסתי. רק לאחר ששבתי הבנתי שהתגעגעתי.