בעקבות שריפות - יערות ברחבי העולם, כתוצאה מחום כבד באוויר רוח - תזזית, כלהט - שרב מנשבת; מעל יערות עבותים, מסך עשן ואש, נחלץ ואופף. חֶרֶק - אילנות מתפלח באוויר; הכל סביב, נחלף פיח ואפר. כמעט ואין אודים, שלאל ידם הינצל. שביט אש אוכְלָת - הכל, כמשדף, חולף מעל החורשים וירקת; הכל נחרב ונצרב במכבש - שרבות. סופת - הַצֶת, מעל צמרות אלמוגים שוטטת; מבינות - העפאים, כנחש, מתעכנות הלחשות.