אוהבת אני להלך בחולות זהובים

הנסחפים בחמדה אל שפתי הגלים

להתבונן בחמה השוקעת בהרים

ומותירה אחריה מרום אדמוני

לאסוף בידיי קנה סוף פזורים

לשזור מהם כתר לראשי

שאנשים לבתיהם ישובו אדמיין לעצמי

כי כל הים הזה הוא ארמוני

אילו אָנׁכִי מלכתו היושבת בסלעיו ,

מקשיבה לניגון השלו הנמצא בגליו .

‏ז' חשון תשס"ו ‏09/11/2005