לכל אדם יש צל

צל של עצמו

לא כל אחד מכיר

ולא כל אחד

מצליח לראותו

הוא נסתר

ועם זאת כה גלוי

הוא תמיד אתך

חווה את  הכל

ממש פה על ידך

 

הצל הזה לא מזמן

נחשף בפניי

ללא ספק

ראיתיהו בעיניי

הוא הראי של עצמי

כמו קורא מחשבותיי

 

הוא נוצר כדי שנדע

מי אנחנו

ואנה פנינו מועדות

שלא נשכח את  האמת

את הכח

את חוזקת העוצמות

 

אולי  טרם נוכחת

 בצל של עצמך

אולם יום אחד

ודאי תתעורר

משנתך העמוקה

תביט טיפה מעבר

ותגלה את הצל

שנמצא איתך תמיד

באותו החדר...