מבט של געגועים לעבר

מרחבים תכולים-אפרפרים

של כמעט כוכב ראשון.

ההתמזגות

מנפצת בדמיון את הזגוגית הקרה

ואיננה מותירה את

החלל ריק

כשהיה.

 

מי יפענח את שבראשה?

פוגשת בתמונה רכה

את קווי מחשבתו

החושבים עליה

חושבת עליו

 

בדמיונה.