מוקדש למארשל ברית-המועצות גיאורגי ז'וקוב

מאת: שמואל ירושלמי

מארשל ז'וקוב הביס את החיה הנאצית;
הוא המצביא הגדול של האנושות.
הוא הוביל אל הקרב תושבי מוסקבה וסטאלינגרד;
היה מנהיג אמיתי ולא סתם קישוט.

בפיקודו הצבא האדום שחרר קורסק וקייב;
גם מצור לנינגראד נפרץ בזכותו.
וארשה, פראג ווינה לגבורה הסובייטית הריעו;
גם מינסק וריגה שמחו ניכחו.

ז'וקוב הוא מארשל הניצחון והצדק;
לא אלקסנדר מוקדון, לא נפוליון -
לא ישתוו לשמו.
ברלין המובסת את גדולתו עוד זוכרת;
אין עוד כדמותו.

ביערות הפולסייה ועל גדות הוולגה;
בסבסטופול ובודפשט.
כל העולם אומר תודה למארשל ז'וקוב;
גם אלסקה, גם ברסט!