אילו יכלו עוצם שתיקותיי לגבור על יגוני אזי גלים הפכו לים רוגע מחוף לחוף אינו רוגש, אך נוגע. אילו ידע תבל גודל סודותיי אזי בקעה הפכה להר אשר השלג מראשו ייגר אילו ידעו העמים גודל רעיוניי אזי לב אנוש בל יכאב ואיש את אחיו יכבד ויאהב 3/2000