שיר מהגרים אירי על אודות מחוז בשם קרי טרלי הוא שם של עמק. במקור: The Hills of Kerry ---------------------------------------- עצי אפרסק נעים בחוף האהוב היו שלום גבעות קרי, לא אראכם שוב הו למה עזבתי ביתי, את הים חציתי לי עזבתי ציפור שיר קטנה, מזמרת בטרלי האציל והאמיץ עזבו את החוף הגרו לארץ נכריה, של פרא ואינסוף הם לא יראו תלתן, צמח אצילי לא ישמעו ציפור השיר, של עמק טרלי עצי אפרסק נעים בחוף האהוב... השמש לא עוד תזרח,בבוקר קציר מבורך לשמוע את האיכר בשדה תירס משובח ישנה תרופה לכל מכה, צורי לכל כאב אך לאושר הנערה שעזבתי, אין כלל ערב! עצי אפרסק נעים בחוף האהוב...