הכל גולש וזורם השירים הסיעורים זורמים כתמהיל שיקוי מתוך מבחנות הנפש הסדוקה במעבדת המציאות הסגורה עושים דרכם בלאט קולחים יורדים ומילותייך ניכרות בהן כטל רבבה קולחים זורמים כטל רבבה אל תוככי האהבה