עצי עבר נעים ברוח
משירים עליהם אל האדמה
רוחם צונפת בנו
מותירה חותמה
צו קדוש
מוסיף לדרוש:

לזכור את הזוכרים
לזכור עם הזוכרים
זהו כח הצו
שעולה על הכתב.

לחבוק אותם באהבה
שלא ישקעו בדאבה
להושיט יד אוהבת
אל היד הרועדת
שהקימה
בחמש אצבעות
את שחרב בארץ תלאובות

להישיר מבט טוב
לעיניים שראו מכאוב
את התפארת
את החורבן
ותקומת הבניין

עצי עבר נעים ברוח
משירים עליהם אל האדמה
רוחם צונפת בנו
מותירה חותמה
צו קדוש
יוסיף לדרוש