בס"ד

 

שישמור אותך האל
ויגשים משאלתך
שתעשה שביל בשיער
שימלא את כל ראשך
שהקרחת תיעלם
ובשערך לא תיכלם
שתישאר שעיר במצח

שתגדל את השיער
תצמיח פוני ובלורית
ובכל בוקר תאסוף
ת´שערות מהכרית
שהשיער יהיה חזק
ותמיד, מלא ברק
שתישאר שעיר במצח

שיהיו ידיך עסוקות
במברשות ומסרקים
ששערך יהיה יציב
מול ג´ל או קרם או סתם צבעים
שבליבך תהיה שמחה
ובשערך תהיה כינה
שתישאר שעיר במצח