אי שם במעמקיי

 מאחורי כל השכבות

המחסומים

שוכנת נפשי

ומה קשה לה החוצה לפרוץ

להוציא את אשר חפצה

לומר לעולם את דברה

אך יבוא יום

והיד תכתוב

תכתוב בנזילה

את כל מה שסתום

שחבוי

את כל מה שעשתה הפריצה.