איוושת – הרוח, מעל צמרות – העצים; שמי – תכלת, במרום, מראתם נוצצת. אוויר רענן ומרנין, סילוניו נישאים; מול קַרחת – היער, עץ בודד, צומח…