ראיתי את נפשך והנה היא יתומה וסועה כאלפי עלעלי סתיו נושרים בשלכת אמרתי: מה לך עצובה וכה בוכייה לבשי בגדי תפארתך התנערי מעפר דל אלי תקווה ונוחם אמרה: אהובי לא חזר הלך הוא בשדות זרים הנה אני מחכה צופייה נפשי עליי כה הומייה. שמא פרח אחר לו מצא ועזב אותי לאנחה אמרתי: קומי עורי כי יבוא אורך הביטי מידי יום מעבר לאדן חלונך בבוא היום עלם יופיע הילוכו נאה , מראהו מפתיע הנה יפסע הוא במשעול העולה מכיוון חומת בית היתומים יופיע מבין גזעי האורן כאור הברקאי המתגלה ואהבתך באור תימלא 2001