(לזכרו של רב אלוף דוד אלעזר, מגבורי מלחמת יום הכיפורים) כשכינה נסוכה לעד רוחו של שמואל הנגיד מצביא גרנדה שבספרד על בני קהילת סראייבו כרומנסת עבר ועתיד כחוט השני שזורה בו על בחיר בניה הפיחה עוז תפארה בהסבה אליו פניה להפיחו באש הגבורה כך בניצחון כך באימה הן ברמה,הן בציה עד סופה של נעימה קוטעת לב הוויה מסתיימת כתפילת נעילה העולה בלב שבור ועמה בדל משאלה מתפילת יום כיפור אבינו מלכנו זכור צדק גיבוריך ואת אל עזר גיבור יום הדין מפאר בניך