טהר לבנו לעבדך באמת.

טהר, זכך, צרף ושפשף.

הדק היטב- היטב הדק,

בקול גדול, בצעקה של כאב.

מפני שהקול יפה לזיכוכים.

 

ליבי בקרבי חלל השאיר,

הפיל כל תכנון וגדולה.

כל הישג, הצלחה, מטרה שלשמה

השכבתי ליבי על תיל,

שאעבור עלי לשם.

 

אך לא עובר, נתקע, נקרע.

ומלב מתבוסס יוצאה פניה זכה

שיעבור כבר הוא, עלי,

ויגיע ויראה,

וארצה  לפניו, ואשמע

קולו האומר

 חיי.