גע-גו-עים , גע-גו-עים

כמו הגלים

עולים יורדים , מתרגעים מתנפצים

מנעימים מכאיבים , מנחמים מייסרים.

 

כשאשכב על החול, 

אפקיר את עצמי לידכם 

האדירות

ואתם תקבלו אותי

בזרועות פתוחות

ותעשו בי

ככל העולה על רוחכם,

רו-ח  רו-ח  רו-ח...