כאב היא מילה קצרה

בת שלוש אותיות

ולמרות כל הכאב

לא מצליחה לתאר את כאבי.