זעקות "טאטע" מרוחקות

לוחשות באזני

   ובליבי

שרוצה גם הוא

לזעוק לאלוקי