יוצאים להם אדם וכלבו

לטיול של ערב

נובח הכלב על חבריו

נגרר גם בעליו אחריו.

אדם דומה לכלבו

אמרו יודעי דבר, וצדקו.

מגפף, מנשק, מחבק

האדם את ילדו-

הו, לא!

את כלבו, נאמן ביתו.

ומה יהא על אנשים עניים

?חסרי אהבה ונידחים

 

אולי בגלגול הבא

בתור כלב ישובו לאדמה

יזכו למעט חיבה

מאדם-בהמה