נוגע לפצעי,
נושק לפגמי.

התגייסת לצבא, ילד.
חשוב אותי; חרצית.
שכח מורד.

אחרי לילה שלם אך קצר,
ארוך אך קטוע.
נשארתי לבד,
הדיסקית סביב צווארי,
נצמדת, נלחצת,
כמותי בלילה הבא.
השאירה בי סימניה,
לצד סימניך.

אנא, סיים עם זה מהר,
הפצעים חורכים בי,
ואם לא, עוד אברח לאחר.
ממך טיפש, גועש, רועש,
לא מספק.

התגייסת לצבא, ילד.
החל לציית, נגמר המרד.