לומדת אהבה
בדרך רצוצה
המכלה נשמתי
המזינה נפשי

פוחדת ממילים
ממכרות
נעימות
שבתוכי נוגעות

ואהבתך היא המילה
ומילתך היא המגע
מלטף ומרטיט
חודר ופוצע

ואני אנוסה
להסתפק במילה
כבולה במשפטיך
ללא תקנה.