הן השאירו אותי

לאוהל מתקרע,

ולחדר מזדעזע.

ואני צריכה לרכוב את הגמל,

לארוז את הצידה,

ולצאת לבד למסע

ממושך של תעייה.

אגמור אותו בפטריה.