על כל

אל-קול

אלכוהול

אל תעלם אזנך

ממשרפת החיים

עוד גזיר עיתון

מותיר אבלים

נהג שוטה

נהג שותה

נוסע שוטט

נוסע שותת

על כל

אלכוהול

להרים את הקול