בין הרים פורחים כשצינה באוויר ילד ישב מחבק אותי.
התבוננו שותקים באנשים ובקו אופק.
והיינו מקנאים בהם ובאל
והדופק הלך והלם ונתפס
ונלחץ על העתיד הילדותי.


בין גבעות בהירות כשלחות באוויר גבר ישב מנשק אותי.
התבוננתי אילמת באיש ובקוים על ראשו.
והייתי מתקנאה בו ובאל
והדופק הלך והלם ונתפס
ונלחץ.