אני שותה את המרירות הנכנסת לליבי
יודע שבסוף כל דרכי העיכול
תחלופנה פריחות אדומות
קליפות לבנות
גירודים- גרידות.

זו סוף עונת הזלזלים
והגשם שיורד נותן מרטיבותו העלעלית מעט לגרוני.

ופעם אחרונה שצעקתי.

יש נימה אופטימית
יש גם חסר
יש מקום לשהות
יש- בנמצא.

בליעה אחרונה
גלולה מהירה
תביא הקלה.