נוזל ממני כמו עצב מעיניים
מרקם של העולם בשתי כפות
ידיים בונות ומחריבות
עצב מעיניים כמו נשפך נהרות

 

אני רוצה עוד לראות
בניין קם ונופל וקם עכשיו
שלום ידיים ארוכות עולם
עוד לראות אני חושבת פעם

 

 מבט בהיר של יום.