אתה יודע מה?

יודע?

אני אוהבת אותך

הנה, זה פה, ממש

הנה אמרתי הכל

אז מה עוד נשאר?

מה עוד יש לכתוב?

המילים נאמרו

הנושא - אני, הפעולה- אוהבת

המושא...הו המושא - אתה

ואין צורך בדימויים ומשָלים

או אולי בפעם אחרת

אבל עכשיו אני אוהבת

 אוהבת אותך