בשבת ישאגו האוהדים ויתערבבו קולותיהם אלה באלה ובעוד השמש הקופחת תגיר זיעתם ארצה והצמא ייבש גרונם, ייתרפקו שניהם זה בזה. היום גם הדגים בנהר גדולים מבשבוע שעבר, הוא יאמר וכשדמותם תשתקף במים הצלולים, הוא יראה לו שוב כיצד אוחזים בחכה. ובעת ירכבו על אופניהם חזרה, וישוחחו על ניוטון, מסה, מהירות ותאוצה יתבדר שיערם ברוח הקיצית. ולכשיקיץ משנתו- "איה בני?", הוא ישאל ואחות בלבן תבשר על הולדתי, בתו.