שוויון – זכויות, לעובדים הזרים! להם, מגיעה הזכות, כמו לכל – היתר! זכות לעבודה ושירות הרפואי הנאות; זכות לרווחה ולרמת – החיים הצודקת. יש לאפשר להם, להרוויח, כפי שישראלים מרוויחים! אין לראות בהם, אנשים כנועים, כעבד. יש להעניק להם, את הזכויות, שכולם מהן נהנים, ולא להנחיתם עד שֶפֶל!