זה לא שאני עצוב
זה לא שאני שקט
זה לא שאני
מרוחק ואחר

אני פשוט סקרן
מה בדיוק יקרה
כשיגיע היום
ואשבר