לפני שלמדתי באוניברסיטה, אמרו לי: יצא לך מזה! כשלמדתי באוניברסיטה, אמרו לי: מה יצא לך מזה? כשגמרתי לימודיי, אמרתי לעצמי: האם יצא לי מזה?