זיו – אפרות: שבב – נצנץ, כבוהקה של החמה היוקדת; שחרו של בוקר חדש, מתמר, בהיכנסו לזכויותיו. עשבים, אורים – זהב - ירקת; מעל – הדובר, השמש – לוהַב…