אל חַשוב לכם, כי מנשיא ארצות - הברית תבוא הישועה! אל לכת לרגליכם שולָל, אחר הזיות חסרות שחר. יש לאחד כוחות חברתיים, סביב העולם; אל הקרב למען לחמנו, לצאת יחד!